drugie miasto

DRUGIE MIASTO to wieloelementowe widowisko multimedialne, które ma się rozegrać na Śródce. Udział w przedsięwzięciu wezmą artyści Teatru Ósmego Dnia, Teatru Biuro Podróży, grupy Movements Factory Stowarzyszenia Artystyczno-Edukacyjnego Środek Świata oraz Stowarzyszenie Starter z projektem Dominika Lejmana. Każdy zespół przygotuje własne widowisko, które stanowić będzie integralną część projektu. Projekt zakończy wspólna scena kulminacyjna

 Śródecka fiesta, która na kilkanaście minut odrealni rzeczywistość Śródki za pomocą muzyki, świateł i innych efektów mających moc zaczarowania miejsca i nadania mu baśniowego charakteru

 
Grupa Movements Factory stworzy martwe obrazy, które podejmą dialog z rzeczywistością Śródki. Zbudowane z ludzkich ciał przywoływać będą przestrzeń niechcianą, wypartą, zapomnianą. Umieszczone w różnych miejscach rewitalizować będą przestrzeń i myśl.

Stowarzyszenie Artystyczno-Edukacyjne Środek Świata na ścianie jednej z kamienic zaprezentuje projekcję interaktywną Lumniacje - animację na ścianie kamienicy. Działania poprzedzą warsztaty z animacji dla dzieci i młodzieży mieszkających na Śródce w których wezmą udział także uczniowie Liceum Plastycznego w Poznaniu.

 

Stowarzyszenie Starter zaprezentuje projekt Dominika Lejmana - pięć projekcji video, które wyświetlone zostaną na fasadach kamienic okalających Rynek Śródecki. Wielokanałowa projekcja video-fresków przedstawiać będzie różnego rodzaju konfiguracje tłumu układającego się w ludzki ornament.

 

Teatr Biuro Podróży zaprosi widzów w kolejną podróż. Przygotowana przez zespół akcja teatralna odbywać się będzie w specjalnie w tym celu skonstruowanej przestrzeni. Prosto z hałaśliwej śródeckiej ulicy publiczność wkroczy w ciemną sferę lęków i niepewności, wspomnień i marzeń.

 

Teatr Ósmego Dnia zaaranżuje instalacje multimedialne, które wyświetlane będą na ścianach i fasadach domów. Ich temat stanowić będą najbardziej charakterystyczni, najbardziej związanych z miejscem ludzie Śródki i ich historie. Teatr Ósmego Dnia przygotuje również wspólną scenę kulminacyjną, nazwaną Śródecką fiestą, która na kilkanaście minut odrealni jej świat za pomocą muzyki, świateł i innych efektów mających moc zaczarowania miejsca i nadania mu wymiaru baśniowego</A> <BR>
<BR>