* projekty

 

 

Projekty stanowią nieodłączną część działalności teatru. Realizowane są często we współpracy z różnymi instytucjami kultury oraz teatrami i organizacjami pozarządowymi. 

Ich polem działania są dziedziny i zjawiska z pogranicza teatru i sztuki, a celem komunikacja społeczna w szeroko pojmowanym sensie. Większość projektów realizowanych jest bezpośrednio w miejscach podwyższonego ryzyka: na terenach konfliktów społecznych i politycznych, terenach po katastrofach ekologicznych, w miejscach dotkniętych polityką izolacji; w środowiskach ludzi wykluczonych, funkcjonujących poza nawiasem społeczeństwa lub nie mających codziennego kontaktu kulturą i teatrem.  

Poprzez projekty realizowana jest zasada skutecznej komunikacji ponadnarodowej i ponadjęzykowej. Jej efektem staje się wspólna praca i uczestnictwo w działaniu artystycznym.

BURNING FLOWERS - „7 Dreams of a Woman (2014)- polsko-indyjski projekt teatralny, którego tematem była rosnąca przemoc wobec kobiet i dyskryminacja ze względu na płeć. W efekcie miesięcznej pracy z aktorami indyjskimi powstał spektakl plenerowy “7 Dreams of a Woman”, którego premiera odbyła się w styczniu 2014 na Festiwalu Teatralnym ITFOK w Thrissur (Kerala) w Indiach.

GLORIA TRANSIT – międzynarodowy projekt teatralny, którego liderem był Teatr Akhe z Petersburga. Uczestniczyli w nim artyści i tancerze z Rosji, Izraela i Polski (TBP). Jego celem było stworzenie trzech eksperymentalnych, improwizowanych przedstawień: „Załamaty”, Szwy Snu”i „Za Pi”. Spektakle pokazane zostały w niezależnym Muzeum Sztuki Współczesnej ERARTA w Petersburgu w marcu 2015.

WOLNOŚĆ. RÓWNOŚĆ. BRATERSTWO.Wspomnienie o Europie” (2013-2015)- Buechner Buehne (Niemcy, lider) Teatr Biuro Podróży (Polska, partner), Teatr Action (Francja, partner).

 Trójnarodowy projekt teatralny powstał po to, aby zbadać korzenie europejskiej kultury poprzez analizę różnic, podobieństw i stereotypów charakteryzujących europejskie narody. Równość! Wolność! Braterstwo! – przywołując główne hasła Rewolucji Francuskiej, kolebki europejskiej wolności, rozważamy pytanie na jakim europejskim fundamencie kulturowym może zaistnieć i przetrwać, nawet w czasach kryzysu ekonomicznego, europejska tożsamość, po to by rozwinąć i wzmocnić ideę Unii Europejskiej. Efektem projektu było powstanie polsko-niemiecko-francuskiego spektaklu wg “Śmierci Dantona” Georga Büchnera.


HELIDRA (2012-2014) to projekt, w który zaangażowane są zespoły reprezentujące cztery różne rodzaje teatru plenerowego, z Grecji, Polski, Francji i Bułgarii. Ideą współpracy jest promocja eksperymentu w innowacyjnych formach teatralnych poprzez medium jakim jest teatr plenerowy. Teatr plenerowy wnika w życie miejskie, stwarzając lokalnym wspólnotom sposobność interaktywnego uczestnictwa w sztuce i zabawie. Uczestnicząc w spektaklach plenerowych odbywających się na ulicy publiczność ma okazję do zreinterpretowania własnego środowiska, miejskiego krajobrazu, zabytków poprzez wizualnie spektakularne przedstawienie.

CZARNOBYL ™ (2006)
Zrealizowany z Europejską Fundacją Kultury projekt „Facing the Zone” dotyczył Czarnoby¬la jako zjawiska z perspektywy historycznej i współczesnej. Projekt powstał we współpracy z teatrami z Białorusi i Ukrainy. Obejmował wyprawę studyjną do zony czarnobylskiej po białoruskiej i po ukraińskiej stronie, spotkania z lokalnymi społecznościami żyjącymi na skażonym terenie oraz badanie materiałów dokumentalnych, a także wizytę w ruinach elektrowni atomowe
i opuszczonym mieście Prypiat. Efektem tego był spektakl „Czarnobyl ™”, który pokazany został na Białorusi, na Ukrainie (także na terenach skażonych) oraz w Polsce w 2006 roku.


WARSZTATY - MASTER CLASSES
Projekt o charakterze edukacyjnym, obejmujący warsztaty teatralne oraz „master classes”. Cykle warsztatów teatralnych prowadzone są przez aktorów Teatru Biuro Podróży. Polegają one na demonstracji i uczeniu technik teatralnych stosowanych przez Teatr Biuro Podróży. Organizowane i prowadzone były w Białorusi, Francji, Indiach, Iraku, Iranie, Irlandii, Izraelu, Jordanii, Kolumbii, Libanie, Niemczech, Rosji, Ukrainie, USA, Uzbekistanie, Wielkiej Brytanii i Polsce.


TEATR BEZ BARIER: KURDYSTAN, LIBAN, KUBA, PALESTYNA
Długofalowy projekt, którego celem jest prezentowanie prac Teatru Biuro Podróży
wmiejscachpodwyższonegonapięciazprzyczynzarównopolitycznychjakispołecznych. Ideą jest docieranie do miejsc w których najczęściej taki rodzaj teatru i aktywności jest realizowany po raz pierwszy oraz zaangażowanie w niego lokalnych społeczności funkcjonujących poza nawiasem społecznej świadomości. Wszystkie działania w ramach tego projektu możliwe były dzięki współpracy z Instytutem Adama Mickiewicza.
KURDYSTAN: Sulejmanija, Halabdża, Erbil (2012)
projekt warsztatowy i teatralny w trzech największych miastach Autonomii Kurdyjskiej na tery¬torium Iraku. W jego ramach pokazany został spektakl Carmen Funebre. Szczególnie symbol¬iczny był spektakl zagrany w Halabdży, miejscowości, w której w 1988 roku Chemiczny Ali, na polecenie Saddama Husajna, zabił bronią chemiczną około 5 tysięcy Kurdów.
BEJRUT-BOURJ EL BARAJNEH (2008)
wyjazd do praktycznie niedostępnego dla obcokrajowców obozu uchodźców palestyńskich Bourj el Barajneh w Bejrucie. Na terenie obozu zorganizowaliśmy dwutygodniowy projekt oparty na współpracy z lokalną społecznością obozu zakończony prezentacją spektaklu „Carmen Funebre”.
CAMAGUEY (2008)
projekt teatralny i warsztatowy przeprowadzony w centralnej, zapomnianej przez turystów części Kuby oparty o współprace z lokalnymi środowiskami artystycznymi. Rekonstrukcja scenografii i prezentacja spektaklu „Świniopolis”
BETLEJEM-RAMALLAH-DŻENIN (2009)
trasa po Zachodnim Brzegu ze spektaklem „Carmen Funebre”. Spotkania z lokalną społecznością oraz palestyńskimi artystami: wymiana doświadczeń i poglądów. 

POLSKA PREZYDENCJA W RADZIE UNII EUROPEJSKIEJ. (2011)
Spektakl „Planeta Lem”, wyprodukowany przez Teatr Biuro Podróży i Instytut Adama Mickiewicza, stał się jednym z pięciu filarów programu kulturalnego Polskiej Prezydencji w Unii Europejskiej w 2011. Został on pokazany w ośmiu stolicach europejskich: Londynie, Brukseli, Paryżu, Madrycie, Berlinie, Kijowie, Moskwie, Mińsku. Obejrzało go w tych miastach ponad 15 tysięcy widzów.

FESTIWAL „MASKI” 1997-2014
Festiwal Teatralny „Maski” organizowany w Poznaniu przez Teatr Biuro Podróży. Festiwal o profilu społeczno-politycznym promował zjawiska w dziedzinie teatru zaangażowanego, diagnozującego współczesne mechanizmy społeczne, opisującego aktualne wydarzenia, inspirującego się faktami, mówiącego wprost o problemach współczesnego świata.