Na pewnej świńskiej farmie wszystko jest pozorem. Ta prosta opowieść o małych świnkach wychowywanych
i edukowanych przez dorosłe świnie jest echem Orwellowskiego  „Folwarku zwierzęcego”. Wykorzystuje onamotywy cynicznej manipulacji; tworzy iluzję pięknego świata, konstruując w ten sposób fałszywą rzeczywistość,
w której bogiem staje się człowiek. Ta przewrotna intryga ma na celu stworzenie posłusznej, zmanipulowanej
społeczności, nieświadomej ponurej przyszłości, która nieuchronnie nadchodzi. Beztroska wychowanków zostaje
gwałtownie przerwana w chwili, gdy odkrywają one prawdę o swoim świecie, a jest nią rzeź. Próba buntu
zostaje krwawo stłumiona. W tym groteskowym spektaklu świńscy opiekunowie na szczudłach górują nad
małymi bezbronnymi świnkami, których marzenia o szczęściu zostają brutalnie rozwiane.

Spekatakl polsko-ukrainski powstał w ramach projektu: "Razem w mieście" zrealizowanego przy wsparciu miasta Poznań