Projekty europejskie

05
2019—2022

Maszyna Kaspar

Wzrost świadomości i partycypacji w sztukach performatywnych na rzecz społecznego wkluczenia

Projekt Kaspar jest wyrazem chęci przybliżenia współczesnemu teatrowi ważnych społecznych i eknomicznych problemów, obecnych we współczesnej Europie. Wskazuje on na sens rozwoju innowacyjnej sztuki w oparciu o artystyczne pryncypia oraz badania. Prowadzi do wrażliwego społecznie i istotnego dla szerokiej publiczności wniosku o edukacyjnym i podnoszącym świadomość charakterze. Projekt ten jest wspierany przez unijny program Kreatywna Europa. Jego organizatorem jest grecki Teatr LabIllusions, zaś partnerami są: Teatro dei Venti (Włochy), Teatr Biuro Podróży (Polska) i Fusion of Arts (Rumunia). Projekt rozpoczął się 1 listopada 2019. Zakończył się 28 lutego 2022. Ze względu na pandemię, główne działania w ramach w projektu zostały przeniesione na 2021 rok.

Celem projektu jest wkład w odnowienie dziedzictwa europejskiego teatru plenerowego, którego obecność w kulturze wielu europejskich krajów od czasów średniowiecza jest niepodważalna. Umożliwi on także profesjonalnym aktorom, studentom i amatorom partycypację w różnych formach działań performatywnych wychodzących poza konwencjonalne formy teatru. Włączy improwizację i techniki teatru plenerowego w metodę tworzenia spektaklu. Jego równie istotnym celem jest społeczne przesłanie, którego treścią jest wiedza dotycząca społeczności niepełnosprawnych, imigrantów/uchodźców, bezdomnych, więźniów i byłych więźniów, mierzących się z wykluczeniem i marginalizacją.

2013—2014

Wolność. Równość. Braterstwo.

“Freiheit, gleichheit, brüderlichkeit – eine erinnerung an Europa”

To wspólny niemiecko-francusko-polski spektakl teatralny, którego fundamentem jest dramat Georga Büchnera „Śmierć Dantona”. Jego nadrzędną ideą jest interkulturowe poszukiwanie korzeni naszej wspólnej, europejskiej cywilizacji.

Przypominając hasła Rewolucji Francuskiej, która zapoczątkowała współczesną, europejską myśl wolnościową i obywatelską, poszukujemy odpowiedzi na pytanie, w jakiej sferze kulturowej realizuje się dziś europejska jedność i solidarność.

Gdzie należy szukać w tej chwili impulsów scalających więzi wspólnej Europy.

Partnerzy projektu rozpatrywali idee Rewolucji Francuskiej, w kontekście własnej historii – Francja zajęła się pojęciem WOLNOŚCI, Niemcy pojęciem RÓWNOŚCI, Polska pojęciem BRATERSTWA. Na tej podstawie powstała unikatowa i nowoczesna adaptacja dramatu Georga Büchnera “Śmierć Dantona”.

Liderem projektu był niemiecki teatr BüchnerBühne

Partnerami: Teatr Biuro Podróży oraz francuski Théâtr’Action

2011—2013

Helidra

Meet the Dragon in the Street

HELIDRA to projekt, w który zaangażowane są zespoły z Grecji, Polski, Francji i Bułgarii, reprezentujące cztery różne rodzaje teatru plenerowego. Ideą współpracy jest promocja eksperymentu w innowacyjnych formach teatralnych poprzez medium jakim jest teatr plenerowy. Teatr plenerowy wnika w życie miejskie, stwarzając lokalnym wspólnotom sposobność interaktywnego uczestnictwa w sztuce i zabawie.

Uczestnicząc w spektaklach plenerowych odbywających się na ulicy, publiczność ma okazję do zreinterpretowania własnego środowiska, miejskiego krajobrazu, zabytków poprzez wizualnie spektakularne przedstawienie.