* projekty

TEATR BEZ BARIER: LIBAN, KUBA, PALESTYNA.
Długofalowy projekt, którego celem jest prezentowanie prac Teatru Biuro Podróży w miejscach podwyższonego napięcia z przyczyn zarówno politycznych jak i społecznych. Jego ideą jest docieranie do miejsc, w których taki rodzaj teatru i aktywności artystycznej jest prezentowany rzadko albo po raz pierwszy, a do jego realizacji zaangażowane zostają lokalne środowiska, funkcjonujące poza nawiasem społecznej świadomości. Wszystkie działania w ramach tego projektu możliwe były dzięki współpracy z Instytutem Adama Mickiewicza.

BEJRUT-BOURJ EL BARAJNEH (2008). Wyjazd do praktycznie niedostępnego dla obcokrajowców obozu uchodźców palestyńskich Bourj el Barajneh w Bejrucie. Na terenie obozu zorganizowaliśmy dwutygodniowy projekt oparty na współpracy z lokalną społecznością obozu zakończony prezentacją spektaklu „Carmen Funebre”.

CAMAGUEY (2008). Projekt teatralny i warsztatowy przeprowadzony w centralnej, zapomnianej przez turystów części Kuby oparty na współpracy z lokalnymi środowiskami artystycznymi. Jego finałem była prezentacja spektaklu „Świniopolis”.

BETLEJEM-RAMALLAH-DŻENIN(2009). Trasa po Zachodnim Brzegu ze spektaklem „Carmen Funebre”. Spotkania z lokalną społecznością oraz palestyńskimi artystami: wymiana doświadczeń i poglądów.


FESTIWAL „MASKI”
. Festiwal Teatralny “Maski” organizowany od 1997 roku w Poznaniu przez Teatr Biuro Podróży. Festiwal o profilu społeczno-politycznym, promuje zjawiska w dziedzinie teatru zaangażowanego, diagnozującego współczesne mechanizmy społeczne oraz opisującego aktualne, kontrowersyjne wydarzenia kształtujące współczesną historię Polski świata. ...


CZARNOBYL ™ (2006). Projekt “Facing the Zone” dotyczył Czarnobyla - miejsca katastrofy w elektrowni atomowej w 1986 roku. Odnosił się do wydarzenia z perspektywy historycznej i współczesnej. Projekt powstał we współpracy z teatrami z Białorusi i Ukrainy. Obejmował wyprawę studyjną do radioaktywnej zony po białoruskiej i po ukraińskiej stronie, spotkania  z lokalnymi społecznościami żyjącymi na skażonym terenie oraz badanie materiałów dokumentalnych, a także wizytę w ruinach elektrowni atomowej i opuszczonym mieście Prypiat. Efektem tego był spektakl “Czarnobyl ™”, który pokazany został na Białorusi, na Ukrainie (także na terenach skażonych) oraz w Polsce w 2006 roku. Projekt zrealizowany wspólnie z ukraińskim teatrem "Arabesky" i Białoruską Fundacją EKO-dom i dzięki wsparciu finansowemu Europejskiej Fundacji Kultury.  [ ...]


SAMHLAIOCHT (2004). We współpracy z irlandzką organizacją Samhlaiocht oraz mieszkańcami wsi Knocknagoshel na zachodnim krańcu Irlandii oraz przy wsparciu programów kulturalnych Unii Europejskiej, teatr przeprowadził kilkumiesięczny projekt interdyscyplinarny zakończony wspólnym pokazem podczas największej imprezy plenerowej w stolicy regionu Tralee. Efekty projektu weszły na stałe do folderów promujących region Kerry.

BIAŁORUŚ (2002). W 2002 roku teatr we współpracy z Instytutem Polskim w Mińsku, Europejską Fundacją Kultury oraz  z opozycyjnymi środowiskami  w Mińsku zrealizował projekt, w ramach którego zorganizowano pierwsze na Białorusi prezentacje widowisk plenerowych (spektakl Carmen Funebre), warsztaty teatralne ze studentami Mińskiej Akademii Sztuki oraz Brzeskiej Szkoły Teatralnej oraz wykłady na temat polskiej historii teatru.

ZAŚWIAT (2000). W 2000 roku wspólnie z Instytutem Kultury Polskiej zrealizowaliśmy projekt „Zaświat”. W zakładach karnych wschodniej Polski w ramach projektu resocjalizacyjnego zagrano spektakle „Carmen Funebre” i przeprowadzono spotkania z więźniami.