Złe miasto

Jest w Polsce takie miasto – złe. I jakże obłudne, bo w welon żałobny spowite, a drwiące ze śmierci. Tysiące szczytów wyniosło pod niebo wysoko, a pod spodem w kałuży krwi się płuży. Nieugiętą moc czerpie z wiotkich kwiatów bawełny, a z martwego złota życie.

Jest to uniwersalna opowieść o mieście – skomplikowanym, niejednorodnym, toczonym chorobami organizmie. Inspiracją do przedstawienia były łódzkie wydarzenia i niepokoje społeczne z początku 20 wieku. Językiem spektaklu jest materia obrazu, ruchu, dźwięku. W sekwencji biało-czarnych, dynamicznych obrazów pokazane zostało miasto w trakcie rewolucji przemysłowej wraz z podziałami społecznymi, pogłębiającą się nierównością, biedą proletariatu, rozwijającym się kapitalizmem, buntami, zamieszkami i odwetem władz. Pojawiają się odniesienia m.in. do zamieszek na ulicy Wschodniej, zamachu na Kunitzera, ludobójstwa w Parku na Zdrowiu, przepychu panującego w Pałacu Poznańskiego, czterokulturowej Łodzi. Gra aktorów wzbogacona jest muzyką wykonywaną na żywo przez dwóch wrocławskich muzyków, Andrzeja Hejne i Marcina Witkowskiego.

W warstwie tekstowej wykorzystane zostały fragmenty artykułów wysłannika Kuriera Warszawskiego do Łodzi, Zygmunta Bartkiewicza, które w bardzo sugestywny sposób oddają nastroje społeczne w Łodzi w 1905 roku. Scenografią do spektaklu są metaforyczne animacje, tworzące tło do każdej sceny, budujące kontekst: fabryka, dom, tramwaj, las, stworzone przez poznańskiego grafika Mateusza Kokota

Środkami czysto teatralnymi konstruuje fantastyczne sceny, raz zabawne, raz dotykające do granic wrażliwości (np. wspólny posiłek, fabryczna maszyna, podróż tramwajem). To teatr formy niosący niebagatelne treści. Wyprany z nadmiaru, precyzyjnie operujący oszczędnością. Spektakl „Złe miasto” to również wezwanie.

W dodatku pozwoliły na wykreowanie kilkunastu teatralnych obrazów, metaforyzujących i uniwersalizujących opowiadaną historię.

Kiev/Sao Paulo/Nancy/

festiwale

  • IR
    Teheran
  • RU
    Nowosybirsk

rider techniczny

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum

Kiev / Sao Paulo / Nancy / Kiev / Sao Paulo / Nancy / Kiev / Sao Paulo / Nancy / Kiev / Sao Paulo / Nancy / Kiev / Sao Paulo / Nancy / Kiev / Sao Paulo / Nancy / Kiev / Sao Paulo / Nancy / Kiev / Sao Paulo / Nancy / Kiev / Sao Paulo / Nancy / Kiev / Sao Paulo / Nancy /