Złe miasto

Opamiętajmy się, zacznijmy zauważać, uwzględnijmy to, o co walczyli nasi przodkowie

Dziennik łódzki

Pomysł na spektakl i sam spektakl powstał w czasie, kiedy w Jugosławii trwała wojna domowa. Inspiracją, a właściwie impulsem do jego stworzenia były nasilające się konflikty etniczne, wybuchy nacjonalizmów, przemoc, wzajemna wrogość oraz manipulacja nastrojami społecznymi, która podpaliła Bałkany. Podczas pracy nad spektaklem członkowie zespołu spotkali się w Polsce z uchodźcami z Bośni. Ich relacje przyczyniły się do powstania uniwersalnych metafor opisujących los wygnańców.

W przedstawieniu nielinearna historia rozgrywa się zarówno w planie realistycznym jak i metafizycznym.

W plenerowym spektaklu „Carmen Funebre” Teatr Biuro Podróży używa spektakularnych środków przyciągających uwagę zarówno doświadczonego widza jak i przypadkowego przechodnia. Szczudła, ogień, efekty świetlne, przejmująca muzyka wywołują wśród publiczności lęk i współczucie. W spektaklu używa się niewielu słów, ale sekwencja sugestywnych obrazów porusza emocje widzów.

Środkami czysto teatralnymi konstruuje fantastyczne sceny, raz zabawne, raz dotykające do granic wrażliwości (np. wspólny posiłek, fabryczna maszyna, podróż tramwajem). To teatr formy niosący niebagatelne treści. Wyprany z nadmiaru, precyzyjnie operujący oszczędnością. Spektakl „Złe miasto” to również wezwanie.

W dodatku pozwoliły na wykreowanie kilkunastu teatralnych obrazów, metaforyzujących i uniwersalizujących opowiadaną historię.

Kiev/Sao Paulo/Nancy/

festiwale

  • IR
    Teheran
  • RU
    Nowosybirsk

rider techniczny

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum

Kiev / Sao Paulo / Nancy / Kiev / Sao Paulo / Nancy / Kiev / Sao Paulo / Nancy / Kiev / Sao Paulo / Nancy / Kiev / Sao Paulo / Nancy / Kiev / Sao Paulo / Nancy / Kiev / Sao Paulo / Nancy / Kiev / Sao Paulo / Nancy / Kiev / Sao Paulo / Nancy / Kiev / Sao Paulo / Nancy /