* Wolnosc Równość Braterstwo - Wspomnienie o Europie

 

Freiheit! Gleichheit! Brüderlichkeit! – Eine Erinnerung an Europa 
Wolność! Równość! Braterstwo! –Wspomnienie o Europie
BuechnerBuehne / Riedstadt / NiemcyTheatr Action / Bordeaux / FrancjaTeatr Biuro Podróży / Poznań / Polska
To wspólny niemiecko-francusko-polski projekt teatralny, którego fundamentem jest dramat Georga Büchnera „Śmierć Dantona”. Jego nadrzędną ideą jest interkulturowe poszukiwanie korzeni naszej wspólnej, europejskiej cywilizacji.
Przypominając hasła rewolucji francuskiej, która zapoczątkowała współczesną, europejską myśl wolnościową i obywatelską, poszukujemy odpowiedzi na pytanie, w jakiej sferze kulturowej realizuje się dziś europejska jedność i solidarność. Gdzie należy szukać w tej chwili impulsów scalających więzi wspólnej Europy. 
Partnerzy projektu rozpatrują jedno z pojęć Rewolucji Francuskiej w kontekście własnej historii - Francja zajmuje się pojęciem WOLNOŚCI, Niemcy pojęciem RÓWNOŚCI, Polska pojęciem BRATERSTWA. Celem tego etapu jest opracowanie różnorodnych, historycznie podyktowanych perspektyw w spojrzeniu na te wartości. Co nas różni - co nas łączy?
Efekt pierwszego etapu  - zbiorowa intelektualna konkluzja - stanowić będzie punkt wyjścia dla drugiego etapu, w którym powstanie wspólny spektakl teatralny, składający się z trzech artystycznych wypowiedzi. Przedstawienie to będzie następnie pokazywane w Niemczech, Francji i Polsce, a towarzyszyć mu będą sympozja i dyskusje z publicznością. Multimedialna dokumentacja tego projektu stanowiłaby podstawę dalszych przedsięwzięć.
Dzieląc udział w projekcie pomiędzy trzy duże i ważne kraje europejskie, świadomie nawiązujemy do tradycji Trójkąta Weimarskiego, którego założyciel Hans-Dietrich Genscher już w 1991 roku powiedział, że „Europa musi być czymś więcej niż wspólnotą gospodarczą”  i że „to, co nas łączy, to wspólna europejska kultura, którą ukształtowały wszystkie narody Europy”.
PREMIERA: 17.10.2013 (200. rocznica urodzin Georga Büchnera) w Sali Büchnera w Gross-Gerau (Sala Parlamentowa Rady Powiatowej)

Klejne spektakle:
Gross-Gerau: 17,18,19,20  10. 2013 
Staatstheter Darmstadt : 21,22  02. 2014